[maxbutton id=”1″ url=”#program” text=”Pogledajte program” ]

Organizator:

Hrvatska udruga „Muži zagorskog srca“

Martinišće 45, 49210 Zabok, Republika Hrvatska

Tel: 00385 (0) 49 236 225, mob: 00385 (0) 98 251 966

Žiro račun: IBAN: HR8623600001101545954 (Zagrebačka banka)

MB: 0947784, OIB: 63946735083, RNO: 02000425

e-mail: rajko.fures@kr.t-com.hr; nikolacapar42@gmail.com

Organizacijski odbor:

prof. emeritus dr. sc. Alojz Jembrih – predsjednik

doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med. – tajnik

doc. dr. sc. Tanja Baran

dr. sc. Marijana Borić

prof. dr. sc. Đuro Blažeka

Božidar Brezinščak Bagola, prof.

mr. sc. Ivan Cesarec, prof.

Vera Grgac, prof.

mr. sc. Ivica Glogoški, dipl. ing. građ.

Vlasta Horvatić Gmaz, prof.

Jasna Horvat, prof.

Martina Horvat, prof.

prof. dr. sc. Stjepan Hranjec

Barica Pahić Grobenski, prof.

doc. dr. sc. Ivana Kresnik

prof. dr. sc. Zvonko Kovač

Neven Miškulin, prof.

Nenad Piskač

prof. dr. sc. Antun Presečki

Snježana Ricijaš, prof.

mr. Grozdana Pavlović, dipl. oec.

Davorka Plukavec

mr. sc. Ivan Zvonar

Počasni odbor:

Ivica Balagović, dr. med.

Branko Belina

Srečko Blažičko

Nikola Capar

Mladen Cvetko, ing. med. rad.

Ratko Habus

Franc Harapin, dipl. iur.

Zdravko Hršak, dipl. ing.

Dalibor Hržica, dipl. oec.

Nenad Kralj

Miljenko Krznar

Miroslav Lovrenčić

Damir Novina

Ivan Šalković, dipl. oec.

Zdravko Šilipetar, dipl. ing.

Ivan Vrhovec, prof.

Goran Vrgoć

Rudolf Žlender

Za organizatora:

doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med.

stoloravnatelj

HRVATSKA UDRUGA

MUŽI ZAGORSKOGA SRCA

ZABOK

i

DRUŠTVO ZA

KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO

KRAPINA

u Tjednu kajkavske kulture

priređuju jubilarni

DVADESETI

ZNANSTVENI SKUP

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

KAJKAVSKI JEZIK,

KNJIŽEVNOST I KULTURA

KROZ STOLJEĆA

Pokrovitelji

Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Republike Hrvatske

Krapinsko-zagorska županija

Grad Krapina

Pučko otvoreno učilište Krapina,

ponedjeljak, 6. rujna 2021. u 11:00 sati

 

P R O G R A M

 

11.00 – 11.30 Riječ organizatora i pokrovitelja: doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med.; predsjednik Organizacijskoga odbora prof. emeritus dr. sc. Alojz Jembrih

Glazbeni program: Srečko Blažičko – vokalni solist i Kumrovečki zvezdari

11.30 – 12.00 Predstavljanje knjige: Štefan Zagrebec i njegovo djelo. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 350. obljetnice rođenja (1669. – 1742.). izd. Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Zagreb 2020. O zborniku govore urednik Alojz Jembrih i fra Juro Šimić OFMCap.

I. dio: redoslijed izlaganja

predsjedaju:

Dr. sc. Alojz Jembrih, prof. emer. i dr. sc. Kristina Jug

 1. 12.00 – 12.20 Dr. sc. Alojz Jembrih, prof. emer.: Horvatsko književno i kulturno nasljeđe znamenitih pl. Patačića (Uz 300. obljetnicu rođenja Katarine Patačić i 30. prvotiska Pesem horvatskeh , 1781.)
 2. 12.20 – 12.30 Dr. sc. Marijana Borić: Prosvjetiteljski prinosi Tomaša Mikloušića (uz 200. obljetnicu njegova: Izbora dugovanj vsakoverstneh)
 3. 12.30 – 12.40 Mr. sc. Ivan Zvonar: Hrvatski značaj “Martjanske pjesmarice starije”
 4. 12.40 – 12.50 Dr. sc. Kristina Jug: Položaj i mjesto kajkavštine u hrvatskoj književnosti 21. stoljeća.
 5. 12.50 – 13.00 Danica Leštek, prof.:  Kajkavski u osnovnoškolskoj nastavi danas?
 6. 13.00 – 13.10 Dr. sc. Kristina Slunjski: Kanižajev dječji kaj: kajkavska poezija za djecu Paje Kanižaja
 7. 13.10 – 13.20 Prof. dr. sc. Sanja Nikčević: „Netopir“ Denisa Peričića ili kako je Batman spasio Katarinu Patačić

13.20 – 14.40 ručak i odmor

II. dio: redoslijed izlaganja

predsjedaju:

Martina Horvat, prof. i Krunoslav Puškar, prof.

 1. 14.40 14.50 Božica Brkan, prof,: Jokešinski fašejnek.
 2. 14.50 15.00 Dr. sc. doc. Ivana Kresnik: Nova promišljanja o „Einleitung zur kroatischen Sprachlehre für Teutsche“ (1783.)
 3. 15.00 – 15.10 Mr. sc. Martina Horvat, prof.: Lingvostilistička raščlamba pjesama Marice Planinšek pisanih na kajkavskoj ikavici.
 4. 15.10 – 15.20 Krunoslav Puškar, prof.: Prezimena potkalničkoga Prigorja motivirana osobnim imenom.
 5. 15.20 – 15.30 Vera Grgac, prof.: Nadimci Novaka Bistranskih.
 6. 15.30 – 15.40 Dr. sc. Mijo Lončarić: Kajkavska podnarječja i dijalekti, (zadnji) prilog grananju kajkavštine, klasifikacija kajkavskih govora.
 7. 15.40 – 15.50 Sanja Benković-Marković, prof.: Leksik vivodinskoga govora.
 8. 15.50 – 16.00 doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med.: Važnost medicinske stručne izvorne literature na kajkavskom književnom jeziku u hrvatskoj kulturi i povijesti medicine.

16.00 – 16.20 Rasprava i zaključci Skupa

16.20 – 16.35 Predstavljanje znanstvene slikovnice Priča o jednom kaju. Slikovnicu će predstaviti autorica teksta dr. Bojana Schubert i autor ilustracija Grgo Petrov. Izd. Srednja Europa za mlade.

Autobus za Krapinu za sudionike Znanstvenoga skupa i njihove goste polazi u ponedjeljak 6. rujna 2021. u 9.30 sati

s Mažuranićeva trga u Zagrebu. Povratak iz Krapine u Zagreb predviđen je u 17.30 sati.

Mole se sudionici znanstvenog skupa da se striktno pridržavaju naputaka HZZJZ vezanih za pandemiju

COVID – 19.

Na znanstvenom skupu obvezatno je korištenje zaštitnih sredstava (zaštitne maske)

 

TJEDAN KAJKAVSKE KULTURE I 56. FESTIVAL KAJKAVSKIH POPEVKI PODRŽALI SU:

 /><noscript><img decoding=