Naziv projekta: Svirajmo kaj – glazbena radionica

  • Nositelj projekta: Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina
  • Partner: Grad Krapina
  • Razdoblje provedbe projekta: 24. 3. 2021. – 24. 3. 2022.
  • Ukupna vrijednost projekta: 418.316,47 kn
  • Iznos koji sufinancira ESF iznosi 85%, a iznos iz Državnog proračuna 15 %

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina prijavilo je zajedno s partnerom Gradom Krapinom projekt „Svirajmo kaj – glazbena radionica“ na Javni poziv „Umjetnost i kultura online“ u sklopu Europskog socijalnog fonda u operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“. Realizaciju ideje o pokušaju osnivanja orkestra djece i mladih u Krapini, za što su oni izuzetno motivirani, prekinula je upravo epidemiološka kriza. Ovaj projekt doprinosi rješavanju tih problema na području Krapine i Krapinsko-zagorske županije organiziranjem online glazbenih radionica koje će imati edukativnu i kulturno- umjetničku svrhu. Ciljna skupina su djeca i mladi do 25 godina, prvenstveno s područja Grada Krapine te Krapinsko- zagorske županije koji imaju sklonost kreativnom izražavanju kroz glazbu i/ili gaje interes za glazbenu baštinu. Među njima je dio djece i mladih koji pripadaju obiteljima s nižim primanjima pa im obitelji ni ne mogu nabaviti glazbeni instrument. Posebno su pogođena djeca i mladi koji imaju posebne potrebe zbog invaliditeta te im brojne aktivnosti i inače nisu dostupne bez izuzetnog napora obitelji i lokalne samouprave. Djeca i mladi do 25 godina na području Krapine i cijele županije prednjače po uporabi interneta ne samo putem računala već i putem pametnih telefona, a ovaj Projekt omogućit će im da se kroz online radionice kreativno izraze kroz glazbu te online povežu i druže s drugim članovima/članicama ciljne skupine koji imaju slične interese (razvoj socijalnih vještina). Kroz online radionice će biti osnovan i revijalni orkestar mladih glazbenika/glazbenica. Projekt će na radionici s orkestrom omogućiti korištenje glazbenih instrumenata pripadnicima/pripadnicama ciljne skupine koji ih nemaju. Za odabir sudionika/sudionica svih radionica zajednički će kriteriji biti: djeca i mladi do 25 godina te motiviranost za sudjelovanje u projektnim aktivnostima. Osim radionica i stvaranja dječjeg orkestra, u sklopu projekta digitalizirat će se bogata glazbena baština udruge. Vrijednost projekta iznosi 418.316,47 kn prema Odluci o financiranju koja je donesena od strane Ministarstva kulture i medija 8. ožujka. Posrednička tijela Europskog socijalnog fonda su Ministarstvo kulture i medija te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Projekt će se provoditi godinu dana, od 24. ožujka 2021. do 24. ožujka 2022. g., a u sklopu projekta na puno radno vrijeme bit će zaposlen voditelj radionica orkestra i istraživanja glazbene baštine s arhiviranjem i digitalizacijom, a kroz projekt financirat će se i dio plaće zaposlenika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo (40 % radnog vremena) s obzirom da će biti zadužen za prijave i odabir kandidata, izradu kalendara događanja, pripremu materijala za radionicu istraživanja, arhiviranja i digitalizacije glazbene baštine. Voditeljica projekta je službenica Grada Krapine koja će biti zadužena za aktivnosti promidžbe i vidljivosti kao i za upravljanje i administraciju projekta

Više o EU fondovima možete saznati na sljedećim poveznicama: https://strukturnifondovi.hr/ i http://www.esf.hr/.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina.

EU PROJEKT OBJAVE