HRVATSKA UDRUGA MUŽI ZAGORSKOGA SRCA ZABOK

I

DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO KRAPINA

u Tjednu kajkavske kulture priređuju

DVADESET I PRVI ZNANSTVENI SKUP
S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM 

KAJKAVSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURA KROZ STOLJEĆA

Znanstveni skup posvećen je 75. obljetnici rođenja

prof. emer. Alojza Jembriha

Pokrovitelji

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 

Krapinsko-zagorska županija 

Grad Krapina

Pučko otvoreno učilište Krapina, ponedjeljak, 5. rujna 2022. u 11:00 sati

P R O G R A M

11.00 – 11.30 Riječ organizatora i pokrovitelja: doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med.; predsjednik Organizacijskoga odbora  prof. emeritus dr. sc. Alojz Jembrih
Glazbeni program: Srečko Blažičko – vokalni solist i Kumrovečki zvezdari

11.30 – 12.00 Predstavljanje knjige Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti, III. Dio (Od Vinka Žganca do naših dana), autora mr. sc. Ivana Zvonara, biblioteka Povijest hrvatske kajkavske književnosti, nakladnik Hrvatska udruga „Muži zagorskog srca“. Knjigu će predstaviti: prof. emeritus dr. sc. Alojz Jembrih, glavni urednik i recenzent, prof. emeritus dr. sc. Stjepan Hranjec, recenzent, doc. dr. sc. Rajko Fureš – za izdavača i mr. sc. Ivan Zvonar, autor.

I. dio: redoslijed izlaganja

predsjedaju:
Dr. sc. Alojz Jembrih, prof. emer.  i doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski

 1. 00 – 12.20 prof. emeritus dr. sc. Alojz Jembrih: Iznova o kajkavskoj ljekaruši pavlina Imbriha Luiča
 2. 20 – 12.30 dr. sc. Kristina Jug: Novo čitanje dramske lokalizacije Rodbinstvo veselo-igrokaza (1822.) Jakoba Lovrenčića.
 3. 30 – 12.40 dr. sc. Marijana Borić: Prilog poznavanju opusa Gregura Kapucina – Novi kalendar u kontekstu hrvatske kalendarske tradicije.
 4. 40 – 12.50 dr. sc. Bojana Schubert: Zanimljivosti o kajkavskom jeziku i djelu Josipa Vračana (1786 – 1849), ludbreškoga pisca.
 5. 50 – 13.00 dr. sc. Kristina Slunjski: Kajkavski haiku Darka Fodera
 6. 00 – 13.10 dr. sc. Željko Bajza: Kajkavski humor nekad i sad.
 7. 10 – 13.20 mr. sc. Ivan Zvonar: Je li vrijeme za rehabilitaciju Jožefa Mrgitaja?

13.20 – 14.30 Objed

14.30 – 15.00 Predstavljanje knjige: Hrvatska kajkavska dječja književnost, autora prof. emeritus dr. sc. Stjepana Hranjeca, nakladnik Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Knjigu će predstaviti:  mr. sc. Ivan Zvonar, recenzent i prof. emeritus dr. sc. Stjepan Hranjec, autor.

II. dio: redoslijed izlaganja

predsjedaju:
dr.sc. Bojana Schubert i dr. sc. Kristina Jug

 1. 00 – 15.10 dr. sc. Martina Horvat. Lingvostilistička raščlamba pjesama Dragutina Mihalinca pisanih na kajkavskoj ikavici.
 2. 10 – 15.20 doc. dr. sc. Ivana Kresnik: Antička osobna imena kod kajkavskih pisaca sjeverozapadne Hrvatske do 18. stoljeća.
 3. 20 – 15.30 dr. sc. Krunoslav Puškar: Prezimena potkalničkoga Prigorja motivirana etnikom i etnonimom.
 4. 30 – 15.40 doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski, Lina Malek, prof.: Govorne vrjednote kajkavskih govornika iz Bistre.
 5. 40 – 15.50 Vlč. Luka Sljepčević: Toma Gajdek, osnivač pučkih škola u Hrvatskom zagorju, (1832 – 1856).
 6. 50 – 16.00 doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med.: Gdje smo i kuda stremimo nakon dva desetljeća znanstvenih skupova u Krapini o kajkavskom književnom jeziku, književnosti i kulturi?

16.00 – 16.20 Rasprava i zaključci Skupa

16.00 – 16.20 Predstavljanje knjige Prezimena potkalničkog Prigorja, autora dr. sc. Krunoslava Puškara, Nakladnik Crisinus. Knjigu će predstaviti recenzent dr. sc. Joža Horvat  i dr. sc. Krunoslav Puškar, autor.

 

Autobus za Krapinu za sudionike Znanstvenoga skupa i njihove goste polazi u ponedjeljak 4. rujna 2022. u 9.30 sati s Mažuranićeva trga u Zagrebu.  Povratak iz Krapine u Zagreb predviđen je u 17.00 sati.
Mole se sudionici znanstvenog skupa da se striktno pridržavaju aktualnih naputaka HZZJZ vezanih za pandemiju COVID – 19.

 

Organizator:

Hrvatska udruga „Muži zagorskog srca“
Martinišće 45, 49210 Zabok, Republika Hrvatska
Tel: 00385 (0) 49 236 225, mob: 00385 (0) 98 251 966
Žiro račun: IBAN: HR8623600001101545954 (Zagrebačka banka)
MB: 0947784, OIB: 63946735083, RNO: 02000425
e-mail: rajko.fures@kr.t-com.hr; nikolacapar42@gmail.com

Organizacijski odbor:

prof. emeritus dr. sc. Alojz Jembrih – predsjednik
doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med. – tajnik
doc. dr. sc. Tanja Baran
dr. sc. Marijana Borić
prof. dr. sc. Đuro Blažeka
Božidar Brezinščak Bagola, prof.
mr. sc. Ivan Cesarec, prof.
Vera Grgac, prof.
mr. sc. Ivica Glogoški, dipl. ing. građ.
Vlasta Horvatić Gmaz, prof.
Jasna Horvat, prof.
dr. sc. Martina Horvat
prof. emeritus dr. sc. Stjepan Hranjec
Barica Pahić Grobenski, prof.
doc. dr. sc. Ivana Kresnik
prof. dr. sc. Zvonko Kovač
Neven Miškulin, prof.
Nenad Piskač
prof. dr. sc. Antun Presečki
Snježana Ricijaš, prof.
mr. Grozdana Pavlović, dipl. oec.
Davorka Plukavec
mr. sc. Ivan Zvonar

 

Počasni odbor:

Ivica Balagović, dr. med.
Branko Belina
Srečko Blažičko
Nikola Capar
Mladen Cvetko, ing. med. rad.
Ratko Habus
Franc Harapin, dipl. iur.
Zdravko Hršak, dipl. ing.
Dalibor Hržica, dipl. oec.
Nenad Kralj
Miljenko Krznar
Miroslav Lovrenčić
Damir Novina
Ivan Šalković, dipl. oec.
Zdravko Šilipetar, dipl. ing.
Ivan Vrhovec, prof.
Goran Vrgoć
Rudolf Žlender

Za organizatora:

doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med.

stoloravnatelj