Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina objavilo je

NATJEČAJ

za  Recital kajkavskog pjesništva Krapina 2024. 

Na natječaju mogu sudjelovati autori s dosad neobjavljenim pjesmama napisanim na svim mjesnim govorima, izričajima, dijalektima i narječjima hrvatskokajkavskoga jezika.

Svaki se autor može natjecati s najviše tri pjesme.

Autori trebaju naznačiti kojem geografskom području pripada njihov govor.

Uz svaku pjesmu autori trebaju priložiti i rječnik specifičnih riječi za govor kojim autor piše, a nisu razumljive ili se ne koriste u ostalim kajkavskim narječjima (područjima). Pjesme bez objašnjenja manje poznatih riječi u rječniku, neće biti uzete u razmatranje.

Pjesme prethodno ne smiju biti objavljene u zbirkama, publikacijama ili na drugim recitalima.

Pjesme moraju biti potpisane šifrom.

Podaci o autoru (objašnjenje šifre) šalju se u e-mail poruci zajedno s pjesmama ili, ukoliko se pjesme šalju poštanskom pošiljkom, na zasebnom listu u omotnici s pjesmama.

Podaci moraju sadržavati: šifru korištenu u potpisu pjesama, ime i prezime autora, potpunu adresu, broj fiksnoga ili mobilnoga telefona.

Pjesme se šalju elektroničkom poštom na adresu: kajkavske.popevke@gmail.com ili običnom poštanskom pošiljkom na adresu: Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, 49000 Krapina, Magistratska 28,  s naznakom za Recital.

Ukoliko se radovi šalju poštanskom pošiljkom, obavezno moraju biti priloženi i u elektronskom obliku (CD ili sl.).

Natječaj je otvoren do zaključno 30. travnja 2024. godine.

Recital je revijalnoga karaktera, ali organizator pridržava pravo apostrofirati uratke i njihove autore za koje Stručno prosudbeno povjerenstvo drži da to opravdano zaslužuju. Najuspjelije pjesme koje će izabrati Stručno prosudbeno povjerenstvo Recitala kajkavske poezije Krapina 2024. bit će javno izvedene na Recitalu u okviru Tjedna kajkavske kulture u Krapini u rujnu i objavljene u prigodnome Zborniku pjesama s Recitala.

Radovi pristigli na natječaj ne vraćaju se autorima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni putem mrežne stranice Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina tijekom lipnja i srpnja 2024.( www.kajkavske-popevke.hr.).

Više informacija može se dobiti na brojeve telefona
049 373 406, 099 2777 506.
Izvršni odbor Društva