Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina otvorilo je 11. siječnja 2023.

N A T J E Č A J

za nove skladbe, koje će biti izvedene na Festivalu kajkavskih popevki Krapina 2023. u rujnu 2023. godine u Festivalskoj dvorani u Krapini.
Ovim Natječajem organizator želi potaknuti autore na stvaranje skladbi temeljenih na glazbenim, jezičnim i ugođajnim posebnostima krajeva u kojima se govori kajkavski.

Prijave koje se šalju na natječaj moraju sadržavati:

  1. Demo snimku skladbe u digitalnom formatu, pohranjenu na nekom od prijenosnih medija, po mogućnosti u mp3 formatu (CD, USB)
  2. Notni zapis skladbe, sa upisanim harmonijskim simbolima i potpisanim tekstom (3 primjerka tiskano, a jedan obavezno u elektronskom obliku)
  3. Stihove skladbe, koji trebaju biti na kajkavskom (3 primjerka tiskano, a jedan obavezno u elektronskom obliku)
  4. Podatke o autorima
  5. Skladbe ne smiju biti ranije objavljivane, niti izvođene, a dozvoljena dužina predlaže se do 3.30 min.

Slanjem radova na Natječaj autori ovlašćuju organizatora da:

a) na odabranim skladbama izvrši eventualno potrebne stručne korekture
b) odabere vokalnog solistu (ili ansambl), aranžera i oblik izvedbe
c) odabranu skladbu izda (ili prenese pravo na drugu pravnu osobu) na nosačima zvuka i tiska u notnom izdanju
d) koncerte na kojima će odabrana skladba biti izvođena izravno ili odloženo emitira u radio i TV programu.

Autori odabranih skladbi zadržavaju sva moralna i materijalna prava koja proističu iz Zakona o autorskom pravu.

ROK ZA PREDAJU RADOVA JE 15.03.2023.
Radovi se šalju poštom na adresu:

DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO
Magistratska 28
49000 Krapina.

Radovi upućeni na natječaj se ne vraćaju.
Sve ostale propozicije u skladu s Pravilnikom Festivala su dostupne na tel. 049/373-406, 099 2777 506, ili www.kajkavske-popevke.hr

IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA