width=

Održana radionica violine u sklopu projekta „Svirajmo kaj – glazbena radionica“

Održana je još jedna u nizu radionica u sklopu projekta „Svirajmo kaj – glazbena radionica“. Polaznice i polaznice, njih šestoro mogli su se upoznati s kratkom poviješću violine (koji su bili najznačajniji graditelji i kako se upotrebljavala violina), koji su njeni dijelovi, načini sviranja, kako je violina zastupljena u različitim stilovima glazbe. Polaznice i polaznici saznali su svašta o ugađanju instrumenta, o držanju i o postavi ruku i prstiju. Profesor Antun Stašić pripremio je i tehničke vježbe za ispravljanje postava, a posebno je bilo lijepo i zanimljivo kad su polaznice i polaznici radili na interpretaciji raznih umjetničkih djela. Sve u svemu, jedno predivno iskustvo za sve polaznice i polaznike koji se nakratko zaplovili čarobnim violinskim vodama.

*Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina