Natječaj za Recital kajkavskog pjesništva Krapina 2024.

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina objavilo je

NATJEČAJ

za  Recital kajkavskog pjesništva Krapina 2024. 

Na natječaju mogu sudjelovati autori s dosad neobjavljenim pjesmama napisanim na svim mjesnim govorima, izričajima, dijalektima i narječjima hrvatskokajkavskoga jezika.

Svaki se autor može natjecati s najviše tri pjesme.

Autori trebaju naznačiti kojem geografskom području pripada njihov govor.

Uz svaku pjesmu autori trebaju priložiti i rječnik specifičnih riječi za govor kojim autor piše, a nisu razumljive ili se ne koriste u ostalim kajkavskim narječjima (područjima). Pjesme bez objašnjenja manje poznatih riječi u rječniku, neće biti uzete u razmatranje.

Pjesme prethodno ne smiju biti objavljene u zbirkama, publikacijama ili na drugim recitalima.

Pjesme moraju biti potpisane šifrom.

Podaci o autoru (objašnjenje šifre) šalju se u e-mail poruci zajedno s pjesmama ili, ukoliko se pjesme šalju poštanskom pošiljkom, na zasebnom listu u omotnici s pjesmama.

Podaci moraju sadržavati: šifru korištenu u potpisu pjesama, ime i prezime autora, potpunu adresu, broj fiksnoga ili mobilnoga telefona.

Pjesme se šalju elektroničkom poštom na adresu: kajkavske.popevke@gmail.com ili običnom poštanskom pošiljkom na adresu: Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, 49000 Krapina, Magistratska 28,  s naznakom za Recital.

Ukoliko se radovi šalju poštanskom pošiljkom, obavezno moraju biti priloženi i u elektronskom obliku (CD ili sl.).

Natječaj je otvoren do zaključno 30. travnja 2024. godine.

Recital je revijalnoga karaktera, ali organizator pridržava pravo apostrofirati uratke i njihove autore za koje Stručno prosudbeno povjerenstvo drži da to opravdano zaslužuju. Najuspjelije pjesme koje će izabrati Stručno prosudbeno povjerenstvo Recitala kajkavske poezije Krapina 2024. bit će javno izvedene na Recitalu u okviru Tjedna kajkavske kulture u Krapini u rujnu i objavljene u prigodnome Zborniku pjesama s Recitala.

Radovi pristigli na natječaj ne vraćaju se autorima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni putem mrežne stranice Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina tijekom lipnja i srpnja 2024.( www.kajkavske-popevke.hr.).

Više informacija može se dobiti na brojeve telefona
049 373 406, 099 2777 506.
Izvršni odbor Društva

Natječaj za Dječji recital kajkavske poezije Krapina 2024.

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina objavljuje

NATJEČAJ

za DJEČJI RECITAL KAJKAVSKE POEZIJE Krapina 2024.

Na natječaju mogu sudjelovati učenici osnovnih škola s radovima napisanim na svim mjesnim govorima, izričajima, dijalektima i narječjima hrvatskoga kajkavskoga jezika.

Radovi trebaju sadržavati sljedeće podatke:
ime i prezime učenika, razred, ime i adresu/kontakt škole ili ustanove te ime i prezime i, obavezno, kontakt voditelja/mentora.

Radovi se šalju putem e-maila:
kajkavske.popevke@gmail.com
ili na adresu
Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina,
49000 Krapina, Magistratska 28.

s naznakom za Dječji recital.

Radovi koji se šalju poštom moraju biti i u elektronskom obliku (CD, USB ili sl.).
Škola sama odabire i šalje na natječaj najviše 7 radova.
Radovi se šalju zaključno do 15. travnja 2024. godine.

Najuspjeliji radovi, koje će izabrati Stručno prosudbeno povjerenstvo Dječjeg recitala kajkavske poezije Krapina 2024., bit će objavljeni u Knjižici dječjih radova, a neki od njih javno izvedeni na Dječjem recitalu u okviru Tjedna kajkavske kulture u Krapini u rujnu.
Radovi pristigli na natječaj ne vraćaju se.

Rezultati natječaja bit će objavljeni putem mrežne stranice Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina tijekom lipnja i srpnja 2024. godine ( www.kajkavske-popevke.hr).

Više informacija možete dobiti na broj telefona:
049 373 406 i 099 2777 506.

Izvršni odbor Društva

Natječaj za Dječju likovnu izložbu Krapina 2024.

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina objavilo je

NATJEČAJ
za DJEČJU LIKOVNU IZLOŽBU Krapina 2024.

koja će se održati u Tjednu kajkavske kulture u Krapini,
od 8. do 14. rujna 2024. godine

TEME:

1. PEJZAŽ KAJKAVSKIH KRAJEVA
2. LICITARI
3. TRADICIJSKE DJEČJE IGRAČKE

Likovni radovi trebaju sadržavati sljedeće podatke:
– ime i prezime učenika,
– razred,
– ime i adresu/kontakt škole, ili ustanove
– ime i prezime te obavezno kontakt voditelja/mentora.

Radovi se šalju na adresu:
Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina
49000 Krapina, Magistratska 28
s naznakom „Za natječaj Dječja likovna izložba“.

Radovi se šalju zaključno do 30. travnja 2024. godine.

Najuspjeliji radovi koje će izabrati Stručno prosudbeno povjerenstvo biti će izloženi u okviru Tjedna kajkavske kulture u Krapini u rujnu.
Radovi pristigli na natječaj se ne vraćaju.

Rezultati natječaja biti će objavljeni putem mrežne stranice Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina tijekom lipnja i srpnja 2024. godine. Više informacija može se dobiti na brojeve telefona 049 373 406 ili 099 2777 506, te na www.kajkavske-popevke.hr.

Izvršni odbor Društva

Natječaj za nove skladbe 2024.

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina otvorilo je 18. siječnja 2024.

N A T J E Č A J

za nove skladbe, koje će biti izvedene na Festivalu kajkavskih popevki Krapina 2024. u rujnu 2024. godine u Festivalskoj dvorani u Krapini.
Ovim Natječajem organizator želi potaknuti autore na stvaranje skladbi temeljenih na glazbenim, jezičnim i ugođajnim posebnostima krajeva u kojima se govori kajkavski.

Prijave koje se šalju na natječaj moraju sadržavati:

 1. Demo snimku skladbe u digitalnom formatu, pohranjenu na nekom od prijenosnih medija, po mogućnosti u mp3 formatu (USB)
 2. Notni zapis skladbe, sa upisanim harmonijskim simbolima i potpisanim tekstom (3 primjerka tiskano, a jedan obavezno u elektronskom obliku)
 3. Stihove skladbe, koji trebaju biti na kajkavskom (3 primjerka tiskano, a jedan obavezno u elektronskom obliku)
 4. Podatke o autorima
 5. Skladbe ne smiju biti ranije objavljivane, niti izvođene, a dozvoljena dužina predlaže se do 3.30 min.

Slanjem radova na Natječaj autori ovlašćuju organizatora da:

 • na odabranim skladbama izvrši eventualno potrebne stručne korekture
 • odabere vokalnog solistu (ili ansambl), aranžera i oblik izvedbe
 • odabranu skladbu izda (ili prenese pravo na drugu pravnu osobu) na nosačima zvuka i
  tiska u notnom izdanju
 • koncerte na kojima će odabrana skladba biti izvođena izravno ili odloženo emitira u
  radio i TV programu.

Svaki autor glazbe ima pravo sudjelovanja na natječaju sa samo jednom skladbom.

Autori odabranih skladbi zadržavaju sva moralna i materijalna prava koja proističu iz Zakona o autorskom pravu.

ROK ZA PREDAJU RADOVA JE 15.03.2024.
Radovi se šalju poštom na adresu:
DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO,
Magistratska 28,
49000 Krapina.

Radovi upućeni na natječaj se ne vraćaju.
Sve ostale propozicije u skladu s Pravilnikom Festivala su dostupne na tel. 049/373-406, 099 2777 506, ili www.kajkavske-popevke.hr
IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA