Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina otvorilo je 11. siječnja 2022.

N A T J E Č A J

za nove skladbe, koje će biti izvedene na Festivalu kajkavskih popevki Krapina 2022. u rujnu 2022. godine u Festivalskoj dvorani u Krapini.

Ovim Natječajem organizator želi potaknuti autore na stvaranje skladbi temeljenih na glazbenim, jezičnim i ugođajnim posebnostima krajeva u kojima se govori kajkavski.

Prijave koje se šalju na natječaj moraju sadržavati:

1. Demo snimku skladbe u digitalnom formatu, pohranjenu na nekom od prijenosnih medija, po mogućnosti u mp3 formatu (CD, USB)

2. Notni zapis skladbe, sa upisanim harmonijskim simbolima i potpisanim tekstom (3 primjerka tiskano, a jedan obavezno u elektronskom obliku)

3. Stihove skladbe, koji trebaju biti na kajkavskom (3 primjerka tiskano, a jedan obavezno u elektronskom obliku)

4. Podatke o autorima

5. Skladbe ne smiju biti ranije objavljivane, niti izvođene, a dozvoljena dužina predlaže se do 3.30 min.

Slanjem radova na Natječaj autori ovlašćuju organizatora da:

a) na odabranim skladbama izvrši eventualno potrebne stručne korekture

b) odabere vokalnog solistu (ili ansambl), aranžera i oblik izvedbe

c) odabranu skladbu izda (ili prenese pravo na drugu pravnu osobu) na nosačima zvuka i

tiska u notnom izdanju

d) koncerte na kojima će odabrana skladba biti izvođena izravno ili odloženo emitira u

radio i TV programu.

Autori odabranih skladbi zadržavaju sva moralna i materijalna prava koja proističu iz Zakona o autorskom pravu.

ROK ZA PREDAJU RADOVA JE 15.03.2022.

Radovi se šalju poštom na adresu: DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO, Magistratska 28, 49000 Krapina.

Radovi upućeni na natječaj se ne vraćaju.

Sve ostale propozicije u skladu s Pravilnikom Festivala su dostupne na tel. 049/373-406, 099 2777 506, ili www.kajkavske-popevke.hr

IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA